Souhrnná diagnostika transformátoru VN pod vedením firmy ELDIAG, s. r. o.

Se stoprocentní zárukou bezporuchového chodu podnik ELDIAG, s. r. o., poskytuje kompletní servis v okruhu diagnostiky elektrických strojů a izolací vysokého napětí. V této oblasti jsou i výkonové a měřící transformátory, transformátory, dále kondenzátorové průchodky, nebo vazební kondenzátory, vnitřní elektromotory a alternátory. Firma ELDIAG je specializována i na diagnostické kontroly, z jejichž závěrů se mohou upravit podmínky pro bezzávadový provoz.

Kompletní i zkrácená diagnostika transformátoru VN VVN pod vedením firmy ELDIAG

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což pojímá kontrolu izolačního odporu, kapacity, barvy a vzhledu, ztrátového činitele a rezistivity, provádí se metoda měření impedance nakrátko při sníženém napětí, velmi citlivé měření převodů, měří se ztráty naprázdno a nakrátko při sníženém napětí, dělá se kompletní rozbor včetně plynové chromatografie. Uskutečňuje se spolehlivá diagnostika transformátoru VN VVN, citlivé měření kondenzátorových průchodek, citlivá kontrola přístrojových traf, tlumivky a kondenzátory nevyjímaje.

Diagnostika systému izolační olej-papír

Měření izolačních soustav netočivých elektrických přístrojů a strojů s vysokým napětím se uskutečňuje dle výsledků diagnostiky systému izolační olej-papír. Prověřený systém nahlíží na měření a zhodnocení izolačních vlastností, spolehlivé měření napětí nakrátko při sníženém napětí a přesnou diagnostiku a zhodnocení jakosti, jakou se se honosí izolační olej. Ideální izolační olej se pozná podle údobí jeho fungování ve stroji, což jsme schopni jednoduše zjistit s pomocí testů na bázi navýšení účinku činitelů, které zapříčiňují zastarání olejů.

Firemní požární bezpečnost je hlídána

Aby pracovní prostředí u vás nestrašil vznik požáru rozbitého transformátoru, měli byste myslet na požární bezpečnost. Korektní požární bezpečnost zkoumá školený revizní technik, který především odebere vzorek oleje z transformátoru. Před shořením transformátoru se můžeme účinně chránit tím, že odvrátíme namočení přístroje, či zestárnutí transformátorového oleje, případně objevíme skrytou závadu.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Souhrnná diagnostika transformátoru VN pod vedením firmy ELDIAG, s. r. o.
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR