Factoring jako spolehlivý prostředek k zálohovému financování pohledávek před splatností

Factoring je předem ujednaný odkup krátkodobých pohledávek, povětšinou se splatností do 180 dní, firmou zaměřenou na factoring. Dodavatelé služeb nebo zboží na tuto společnost postupují pohledávky vzniklé při fakturovaném prodeji. Firma zabývající se factoringem je tak věřitelem a přebírá od dodavatele všechna rizika a běžně je vám vyplacena část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Jaké výhody představuje factoring pro váš podnik?

Díky  faktoringu  je jednání s odběrateli pružnější, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dnů, a získáte tím konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete zvolit dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Rovněž vás pak nepřekvapí sezonní výkyvy v příjmech a výdajích.

K čemu slouží regresní factoring?

Při regresním  faktoringu  faktoringová společnost zálohově financuje pohledávky před splatností. Splatnost faktur pak může být již od 2 týdnů až po 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než je na účet faktora pohledávka odběratelem uhrazena, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní factoring se pak poměrně hodně využívá hlavně pro svou nízkou cenu srovnatelnou kupříkladu s bankovním úvěrem.

Kreditní riziko odběratele

Při bezregresním  faktoringu  faktoringová firma přebírá riziko za postoupené pohledávky, toto kreditní riziko se pak převádí na konkrétní pojišťovnu, a tím pádem je také označováno jako factoring s pojištěním. Pomocí bezregresního  faktoringu  lze financovat lhůty splatnosti u odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresního  faktoringu  je hojně využíváno také v případě dodávek neověřeným odběratelům, popřípadě třeba do zahraničí.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Factoring jako spolehlivý prostředek k zálohovému financování pohledávek před splatností
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR