Poškození zdraví, požárům a mnohým jiným nehodám předcházejí časné revize elektro, avšak také revize elektrospotřebičů, případně revize hromosvodů

Brzké revize elektro odkryjí všechny závady elektrospotřebičů anebo hromosvodů o hodně dřív, než se stane nehoda s negativním následkem poškození zdraví, na zničených životech a poškozeném majetku. Skutečný stav elektroinstalací a spotřebičů prokážou majitelům objektů časné revize elektro a revize elektrospotřebičů. Riziko požárů odvrátí revize hromosvodů, kam přiřazujeme revize hromosvodů výchozí, periodické a mimořádné.

Revize elektro Praha se zaměřují na revize elektro bez omezení napětí, jako i na revize elektro nářadí a revize elektrospotřebičů, dělá pravidelné revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V, povinné revize hromosvodů, ale i revize elektro zařízení VN a VNN. Zároveň firma umí elektro zařízení bez omezení napětí smontovat a renovovat, kontroluje fungování elektro zařízení bez omezení napětí „B“ příkaz. Nyní je společnost specialistou také na revize, prodej a servis nových elektroskútrů a oblíbených elektrokol.

Během revize elektrospotřebičů se elektrospotřebiče firmou Revize elektro Praha oštítkují identifikačními čísly, jednotlivé elektrospotřebiče se změří a finální hodnoty se zaznamenají do konkrétních revizních karet. Nekomplikovaná a bezproblémová činnost spotřebičů je zjištěna právě v průběhu revize elektrospotřebičů. Závěrem je vyhotovena závěrečná zpráva o poměrech všech měřených přístrojů.

Všechny zmíněné revize elektro a revize hromosvodů si žádá vyhláška podle zákonů č. 262/2006 Sb. a 309/2006 Sb. Při případném požáru a úrazu elektrickým proudem pak pojišťovny krátí pojistné plnění anebo nevyplatí nic v situaci, že vlastník pracoviště či nemovitosti nesplnil zákonný požadavek platné revize elektro a revize hromosvodů. Při zjištění inspekčního útvaru, že majitel postrádá platné revize elektro, se dávají pokuty ve výši dosahující až 2 000 000 Kč. Pro získání certifikátu ISO a auditu na ISO se rovněž požadují revize elektro.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Poškození zdraví, požárům a mnohým jiným nehodám předcházejí časné revize elektro, avšak také revize elektrospotřebičů, případně revize hromosvodů
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR