Callcentrum – nedílná součást podpory prodeje a služeb klientům

Konkurenční výhodou vyspělých realitních společností a určitým samozřejmým nárokem klientů je schopnost vzájemné komunikace. Telefonní hovory jsou v současnosti pouze jedním z mnoha způsobů, jak vzájemně komunikovat a společně naplňovat cíle spolupráce.

PROLUX vycházel před lety z požadavků různých skupin klientů, přičemž jednu ze současných forem vzájemné komunikace s klienty – prostřednictvím moderního call centra Společnosti – volil právě z pohledu oboustranné přínosnosti a schopnosti obsluhovat vlastní rozsáhlou klientelu. Vybudoval v poměrně krátké době špičkově vybavené call centrum s profesionálním týmem operátorů, který dokáže efektivně oslovit velké množství stávajících i potenciálních klientů z řad zájemců, přicházejících především z domén byty.prolux.cz, domy.prolux.cz, chaty.prolux.cz, spoluprace.prolux.cz a dalších.

Spektrum služeb call centra je velmi široké. Chápeme tuto činnost nejen jako nedílnou součást obchodní strategie prodejního centra PROLUX, ale zároveň považujeme Call centrum za otevřenou vstupní bránu do naší Společnosti. Jelikož nám není lhostejná forma komunikace se zákazníkem, zaměřujeme se na soustavné vytváření pozitivních vztahů s novými zákazníky i udržení a prohloubení obchodních vztahů se zákazníky stávajícími. Je samozřejmostí, že vedle této možnosti nepřetržitého oslovení naší Společnosti, dáváme možnost klientovi upřednostnit pro něho pohodlnější a dostupnější komunikační prostředek, např. naši nepřetržitě sledovanou centrální „dotazovou“ a e-mailovou schránku. Zároveň díky bezchybně fungujícímu Call centru můžeme kromě zajišťování informativních obchodních schůzek s klienty poskytovat našim obchodním zástupcům při jejich činnosti bezprostřední podporu v reálném čase, ať jsou kdekoli. Pro zvyšování kvalitativních parametrů a výkonu call centra je nepřetržitě sledována celková kvalita, efektivita a etika telefonické komunikace se zákazníky i partnery, výkonnost, nasazení a jednání jednotlivých operátorů, včetně monitorování hovorů.

Všichni naši obchodní zástupci jsou podporováni širokou škálou podpůrných služeb prodejního centra. Zákazník by při výběru spolupráce s realitními kancelářemi měl posuzovat i tyto aspekty, od míry obslužnosti, rozsahu služeb realitní kanceláře, způsobu označení nabízené nemovitosti a formy nabízené spolupráce až po samotnou rychlost prodeje.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Callcentrum – nedílná součást podpory prodeje a služeb klientům
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Prolux