Parametry volby realitní kanceláře

Parametry volby realitní kanceláře Dlouhodobě sledujeme nabídky realitních kanceláří a oslovením některých z nich zjišťujeme, jak jsou schopni makléři při absenci smluvního zajištění obchodu či absenci prodejního systému reagovat na naše poptávky. Stav je opravdu znepokujující. Postupně docházíme k závěru, že pokud není služba realitní kanceláře smluvně zajištěna, je podpora prodeje téměř nulová. Makléř, v některých případech pracující ve svém dalším zaměstnaní, které s realitní problematikou vůbec nesouvisí, není schopen sdělit aktuální stav zakázky, pokud vůbec přijme váš příchozí hovor. Tento makléř by měl v „makléřském pojetí“být od A do Z vaším partnerem v různých fázích obchodního případu. Zcela odlišný pohled je „manufakturní nasazení“(pozn. dělba práce na dílčí úkony), kdy je vaše nemovitost svěřena týmu zaměstnanců, kteří v zaměstnaneckých pozicích krok po kroku podporu prodeje poskytují. Call centrum firmy zajišťuje přenos požadavků klientů a poptávajích na kompetentní osoby, které zodpovídají za výkon dané fáze. S pomocí vyspělého prodejního systému jsou tito zaměstnanci schopni poskytnout detailní informaci a zodpovědět jakýkoliv požadavek tazatelů jak z řad klientů, tak i z řad poptávajících. Tímto je zaručena 100%ní pozornost k podpoře prodeje, k uspokojení potřeby zájemců o koupi a naplnění společného cíle – uskutečnění prodeje za nejvyšší reálnou tržní cenu v co nejkratším časovém období (s ohledem na situaci klienta). Hodnotit bychom kromě výše uvedeného měli i např. průběžnou informovanost klienta a počtech shlédnutí nabízené nemovitosti. Významným je pak v důsledku reakcí poptávajících „práce“ s nabídkovou cenou nemovitosti, kterou by odborní pracovníci měli upravovat co nejblíže k reálné tržní ceně v daném místě a čase. Parametrem pro výběr realitní kanceláře by měla být uvažována připravenost realitní kanceláře na okamžité označení variantními typy poutačů „Na prodej“, které jsou poskytovány do doby prodeje bezplatně a zajistí okamžité poskytnutí informace poptávajícím o prodeji vaší nemovitosti. Doporučujeme rovněž i prověření způsobu a rozsahu inzerce, kde bude vaše nemovitost nabízena, včetně kontroly jednotnosti popisů a výší nabídkových cen (pozn. nejednotnost např. výší nabídkových cen odrazuje mnohdy zájemce o koupi a působí nedůvěryhodně). Samotná koordinace fyzických prohlídek a následné prověření schopnosti zájemce uhradit 100% výše kupní ceny, právní servis a příprava smluvních dokumentů je standardem vyspělých realitních kanceláří. Z výčtu výše uvedeného je patrné, že tak složitá transakce, kterou je prodej vaší nemovitosti či pozemku, vyžaduje práci profesionální realitní kanceláře. Ta by měla bez rozdílu finančního objemu transakce poskytnout stejnou podporu prodeji zahrádky či vaší garáže, jako luxusní vily v atraktivní zóně. Pro maximální nasazení je však zapotřebí jistoty, že za profesionální podporu bude v případě úspěšného prodeje poskytovatel služby po zásluze odměněn, což je sjednáno uzavřenou smlouvou. Své nemovitosti tedy nabízejte s tím, kdo nekoordinovaně pouze nabízí, pokud jste však rozhodnuti okamžitě prodat, prodávejte s tím, kdo skutečně prodává! Pokud nemovitost nakupujete, obchodujte za reálné tržní ceny a předkládejte své nabídky prodávajícím při sjednaných fyzických prohlídkách nemovitostí!

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Parametry volby realitní kanceláře
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Prolux