PODPORA PRODEJE NEMOVITOSTÍ A REÁLNÁ TRŽNÍ CENA

V uplynulém roce 2011 jsme predikovali pokračování snižování reálných tržních cen nemovitostí a s tím spojené potřebě realitních kanceláří zásadně změnit přístup k zájemcům o koupi a samotných činností v nabídkových řízeních. Změna přístupu realitních kanceláří musí nutně vycházet nikoliv z hlásání přehnaného optimismu směrem k českému realitnímu trhu, ale především z provedených systémových změn činností. Lákat zájemce o podporu prodeje na oživení realitního trhu, či prodej jejich nemovitostí za nereálné ceny není na místě. Je nutné od základu změnit vnímání těchto transakcí nejen vlastníky nemovitostí – potenciálními klienty realitních kanceláří, zájemci o koupi, ale i každým zaměstnancem a spolupracovníkem realitní kanceláře. V PROLUX Consulting Int. s.r.o. byl vyvinut a aplikován účinný systém tzv. Podpory prodeje. Vychází z předpokladu, že realitní kancelář na základě kontraktu s vlastníkem nemovitosti investuje od prvního okamžiku spolupráce nemalé finanční prostředky do účinné aktivity, vedoucí ve svém výsledku k realizaci samotného aktu prodeje nemovitosti. První informaci o správnosti stanovení ceny nemovitosti (při sjednání kontraktu) je firma klientovi schopna předat téměř do čtrnácti dnů. Do té doby je totiž každá z nemovitostí (ať zcela nový penzion na lukrativním místě, či garáž nebo zahrádka s nižší polohovou atraktivitou) nabízena zájemcům o koupi, kteří jsou součástí firemní databáze poptávajících a kteří jsou zaměstnanci firmy po prověření a zpracování zakázky osloveni informací o nové nemovitosti (vč. typu a lokality, shodné s jejich poptávkou). Tento zájemce z pohodlí domova reaguje na informace, zjištěné z pořízené a profesionálně zpracované dokumentace, fotodokumentace a komplexní informace o nemovitosti. Stačí z mobilního telefonu využít přístup k mobilní verzi internetových stránek PROLUX, popř. odkudkoliv zjistit na www.prolux.cz “vice informací z katastru nemovitostí” a ihned získat adresu a vlastnická práva k nemovitosti, případné nároky třetích stran (zástavy, exekuce, věcná břemena aj.). Takto vyzbrojeni informací pak předkládají své požadavky na sjednání expresní prohlídky, což zajistí oddělení prohlídek PROLUX koordinací zájemce a vlastníka nemovitosti. Vzápětí je předložena cenová nabídka zájemce a informován klient realitní kanceláře. Obdobným způsobem je postupováno specialisty firmy ke zpracování požadavků zájemců, kteří reagují na označení nemovitosti poutačem Na prodej. Souhrn těchto cenových informací vyjadřuje reálnou tržní cenu z hlediska zájemců, seznámených se skutečným majetko-právním a technickým stavem zakázky, doplněným o fyzickou prohlídku nemovitosti – skutečně ochotných kupní cenu uhradit. Každá z cenových nabídek je v podobě informace klientovi PROLUX sdělena pro možnost vlastního rozhodnutí o prodeji nemovitosti. Pokud není vlastník nemovitosti ochoten za tuto cenu nemovitost odprodat, pokračuje nabídkové řízení s analogickou péčí zaměstnanců a specialistů na každém z odborných oddělení PROLUX. Nemovitost je pro možnost uskutečnění dalších prohlídek a získání dalších zájemců nabízena v cenovém rozpětí, přičemž souhlas s výší finální prodejní ceny i nadále a vždy uděluje pouze vlastník nemovitosti. Výše uvedeným způsobem je aktivně aplikován předpoklad současných a budoucích prodejů nemovitostí českého realitního trhu – prodej nemovitosti za reálnou tržní cenu. Tento systémový prvek je součástí aktivní podpory prodeje nemovitostí klientů PROLUX. Pouze prodej za reálnou tržní cenu se uskutečňuje téměř okamžitě! Zdroj: www.domy-prolux.cz

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - PODPORA PRODEJE NEMOVITOSTÍ A REÁLNÁ TRŽNÍ CENA
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Prolux