Profesionální podpora prodeje nemovitostí překonává na realitním trhu režim zprostředkování

Realitní trh v České Republice je velmi ovlivněn zažitým systémem zprostředkování prodeje, který ale v podmínkách České Republiky nutí realitní kanceláře poskytovat pouze omezené služby. Omezené nebo – li méně a méně kvalitní. Proč ? Jaké jsou důvody ? Základem je neochota platit za poskytnuté služby realitní společnosti, podpořena výkladem pojmu zprostředkování justicí. Příkladem může být případ, kdy realitní společnost ve snaze profesionálně pracovat a nejrychleji prodat, kromě jiné prezentace, provede při uzavření spolupráce i důležitý krok vedoucí k zajištění velkého počtu zájemců a to je označení nemovitosti poutačem NA PRODEJ. Během několika dnů jeden z klientů na základě označení NA PRODEJ zazvoní a zažádá majitele o prohlídku. Samozřejmě , že je možné, aby zájemce využil internetového a telefonického spojení uvedeného na reklamním poutači NA PRODEJ a vyžádal si zrostředkování prohlídky, ale proč se zdržovat. Prodávající je přítomen, je ochotný dům okamžitě ukázat, vždyť proto je dům označen, aby se o něj lidé „prali“. Cítíte, že se blíží vyvrcholení příběhu a dokončení obchodu. Ano ! Klient , který si prohlédl dům na základě označení se během dvou dnů domluvil s prodávajícm na schůzce u notáře, kde složil kupní cenu. Všichni společně uzavřeli kupní smlouvy a smlouvy o notářské úschově. Ve stejné době se realitní společnost snaží domluvit další prohlídku na nemovitost a informace od prodávajícího jsou překvapivě úžasné. PRODÁNO. Úžasné jen pro někoho, neboť realitní společnost se dozvídá, že pro klienta , který prodal za 14 dní nic neudělala a že odměna ve výši 120.000,- Kč za tak krátkou dobu je zlodějská , že se klient cítí podveden. Ano, normální je v realitách v České Republice neplatit. Naštěstí realitní společnost uzavřela zprostředkovatelskou smlouvu, takže nárok na provizi zcela jistě vymůže v řádném soudním projednání. Omyl !!! Přestože u soudu vystoupí jako svědek kupující a potvrdí, že se o nemovitosti dozvěděl z informačního poutače NA PRODEJ je výklad justice jasný. Nárok na provizi realitní společnost nemá, protože nikdo ze společnosti fyzicky nebyl u prohlídky a prodávající a kupující jednali samostatně. Konec – zvonec. Nikoho nezajímá, že bez skvělé práce realitní společnosti, by k prodeji nikdy nedošlo. I soudy v České Republice říkají – normální je neplatit. Je tedy velmi logické , že společnosti pracující v režimu zprostředkování nikdy neoznačí nemovitost NA PRODEJ (proto jich je možné vidět jen velmi malý zlomek označených), ale dokonce je v jejich bytostním zájmu držet nemovitost tzv. „pod pokličkou“, aby náhodou nějaký zájemce nezašel na prohlídku samostně. Dnes vidíme plné inzerce nemovitostí bez úplné fotodokumentace a pouze s částečným popisem lokality (nedej Bože , aby se podařilo identifikovat, co je předmětem prodeje) a o označení NA PRODEJ si může 90% nabídek na realitním trhu nechat zdát. Velká většina realitních společností právě z těchto důvodů úplně rezignovala na uzavírání písemných kontraktů s prodávajícími a naopak se stalo normou to, že nemovitost prodává i deset společností bez jakéhokoliv smluvního vztahu s prodávajícím. Z nadnárodních realitních řetězců se stávají prodejci frančízové licence a jejich příjmy jsou hlavně poplatky od kupců licencí v síti (článek Realitní společnosti nebo personální agentury). Prodávající vypadají spokojeně, protože rovnice realitní trhu České Republiky říká : „Žádná smlouva = žádná platba.“ Spokojenost podporovaná zcestnou propagací lidí jako je Světlana Glasserová je ale velmi krátkozraká. Nikdo si na realitním trhu neuvědomuje, že pokud ponecháme dlouhodobě stav bezvládí, chaosu a bude běžné, že realitní společnosti nebudou dostávat zapalaceno za svou činnost, ba naopak bude na ně pořádán mediální hon, bude kvalita služeb nulová. Opravdu si myslíte, že může dlouhodobě fungovat frma, která poskytne službu nebo produkuje výrobek a dostane zaplaceno jen jednou z 10 – 15 poskytnutí služby, či výrobku, to je realita českých realit. Taková služba musí být zákonitě méně kvalitní, než pokud by realitní společnosti pracovali pro jednotlivé klienty a v případě prodeje (nebo jednostranného ukončení smlouvy) dostala svoji zaslouženou odměnu vždy. Realitní trh by se okamžitě pročistil, služby poskytované realitními společnostmi by byly na vyšší úrovni. Dnešní stav je takový, že společnosti pracující v režimu zprostředkování bez uzavřených smluv, pirátsky kopírují fotografie z internetu, aby si je na stejné servery v zápětí uložily pod svojí hlavičkou. Je zcela běžná praxe, kdy realitní servery obsahují staticíce inzerátů – když ale vyloučím opakování se stejných nemovitostí, budu na čísle cca 10x – 15x menším. Tohle jsou ty nekvalitní služby, které tolik obdivují prodávající na diskuzích organizované pod hlavičkou „Já jsem spotřebitel, kdo je více !“. Až nyní se vracím k podstatě článku : Profesionální podpora prodeje nemovitostí překonává na realitním trhu režim zprostředkování …. Realitní společnost PROLUX Consulting Int. s.r.o. zavedla nový přístup k realitám, poskytuje služby mimo režim zprostředkovateslké činnosti a přešla k profesionální podpoře nemovitosti. Základem jsou jiné a kvalitnější služby, poskytované na základě písmeného kontraktu s prodávajícím , který je spravedlivý a vyvážený. Za poskytnutou službu, která klienta dovede k prodeji nemovitosti, zasloužená odměna a to vždy! Proto u PROLUXU jsou veškeré prodávané nemovitosti označené poutačem NA PRODEJ. Veškerá propagace je naprosto popisná včetně fotografií. Cílem je gigantická a cílená kampaň každé jednotlivé nemovitosti, která přivede nejrychleji největší počet zájemců. Vzhledem k tomu, že v systému podpory prodeje nemovitostí klienti za služby platí, má pro své klienty společnost PROLUX callcentrum, profesionální zaměstnance na pozicích prohlídek, rezervací a projednávání tržních cen. Každou nemovitost společnost PROLUX nabízí klientům uložených v databázi minulých prohlídek,… už není možné čekat na zavolání klienta z inzerce. Společnost PROLUX vyjednává individuálně cenové požadavky většiny prodávajích s využitím systému pro nalezení tržní ceny nemovitosti a vždy nabídneme svým klientů tržní cenu a reálného kupce. Ano. Profesionální podpora prodeje nemovitostí překonává na realitním trhu režim zprostředkování. Kvalitnější služby, rychlejší prodej, výhodnější cena a zaslouženého odměna za každou prodanou nemovitost. To je budoucnost realitního trhu v ČR. Daniel Bláha autor článku je spolupracovníkem společnosti PROLUX Consultin Int. s.r.o.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Profesionální podpora prodeje nemovitostí překonává na realitním trhu režim zprostředkování
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Prolux