PROLUX zrychluje tempo prodeje nemovitostí svých klientů!

Ten, kdo chce v tomto období prodat svoji nemovitost, musí nutně přizpůsobit nabídkovou cenu nemovitosti podmínkám a situaci na současném realitním trhu.

Tak, jak došlo před časem k rychlé reakci realitního trhu na neúměrné nabídkové ceny nemovitostí téměř celoropublikovým zastavením prodejů, PROLUX přizpůsobuje nabídkové ceny flexibilním systém úprav nabídkových cen a žádné zastavení prodeje nabízených nemovitostí svých klientů nepostřehl. Vycházejme z předpokladů, že ceny tuzemských nemovitostí jsou z předchozích období nadhodnoceny prakticky ve všech kategoriích. Téměř neprodejné nemovitosti jsou pak předmětem „skladování“ na některých realitních portálech, vyjadřujících nikoliv reálnou tržní cenu nemovitostí, ale pouze soubor nereálných cen takto neprodejných a nabízených nemovitostí, ze kterých je často chybně definována průměrná prodejní cena nemovitostí, negativně ovlivňující očekávání prodávajících klientů.

Většina kupujících, kteří si svoji nemovitost pořídili např. začátkem roku 2008 samozřejmě v současné době tuto kupní cenu těžko získají dalším přeprodejem nemovitosti zpět. Jak je patrné na našich a kooperujících realitních portálech vč. nabidka.prolux.cz, většina zájemců o koupi nemovitosti očekává od prodávajícího úpravy nabídkových cen. Je nutné zajistit včasné vyjednávání mezi prodávajícím s jeho očekáváním prodejní ceny a přáním (a možnostmi, ochotou) poptávajícího klienta, zajištěním včasné prohlídky nemovitosti, kde většinou dojde k vzájemné dohodě obou stran.

Pokud tedy chceme nemovitost prodat, musíme nabídnout poptávajícím něco atraktivního. Zajímavou je pro zájemce o koupi především cena nemovitosti a vlastní atraktivita nemovitosti. Současné období r. 2010 a budoucího r. 2011 je dle průzkumů názorů respondentů, vhodným obdobím pro nákup nemovitostí. Je tedy nutné předražené nemovitosti postupně dostávat na reálnou hladinu tržních cen, neboť ochota poptávajících pořizovat předražené nemovitosti je téměř nulová.

Určitým odrazem předražených nemovitostí realitního trhu je odliv kupujících některých RK, kteří upřednostnili raději pronájem nemovitosti, před její koupí (neboť pravděpodobně patřili k těm, kterým banky odmítly poskytnout úvěrovat zamýšlené nákupy nemovitostí), popř. ti, kteří očekávající další pád cen bytů a ostatních typů nemovitostí. Soustavná práce prodejního centra a samotných obchodníků, péče o poptávající a nabízející klienty – to vše ve výsledku znamená nárůst objemu prodejů nemovitostí v tomto roce. Přesvědčit nabízejícího klienta o změně vztahu mezi nabídkou a poptávkou po nemovitostech, popř. čelit opakovaným argumentům klientů – že „Soused prodal stejný byt za takovou prodejní cenu již před dvěma roky“, klade na prodejní tým nemovitosti.prolux.cz opravdu vysoké nároky. Ale pouze soustavnou prací a vývojem propracovaného prodejního systému, transparentností a profesionalitou jsme schopni tuto problematiku úspěšně zvládnout a při stagnaci realitního trhu pracovat na úspěchu naší RK PROLUX.

PROLUX Consulting Int. s.r.o.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - PROLUX zrychluje tempo prodeje nemovitostí svých klientů!
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Prolux