Tisková zpráva k odvysílané TV reportáži

Realitní společnost PROLUX Consulting kategoricky odmítá odvysílanou kritiku, kde redaktoři zcela záměrně odvysílali předem natočené pasáže vytržené z kontextu, tak aby poškodili v očích diváků vystupujícího obchodníka a tím i společnost. Fiktivnímu klientovi byly poskytnuty veškeré informace naprosto srozumitelně a na víc také v písemné formě ve smlouvě o podpoře prodeje na jejichž základě se mohl rozhodnout zda naše velice hodnotné služby využije či nikoli. Byl mu taktéž poskytnut dostatečný časový prostor k prostudování všech podmínek, tak jak je tomu na všech schůzkách s prodávajícími klienty. Ostatně o tom svědčí velice kladné reference prodávajících klientů ve formulářích spokojenosti, kde klienti vlastoručně hodnotí úroveň a kvalitu poskytnutou naším obchodním zástupcem.

Ještě před tím než se redaktoři odtajnili vystupovali v roli klienta, který se podrobně vyptával supervisora společnosti na veškeré podminky ze smlouvy a vše mu bylo velice podrobně vysvětleno. Redaktor v roli klienta položil jednoznačnou otázku zda bude platit odměnu v případě, že se kupec dostaví přímo za prodávajícím a dále zda zaplatí odměnu v případě, že jiná RK přivede zájemce. Na obě tyto otázky dostal jednoznačnou odpověď ANO zaplatí sjednanou odměnu ze smlouvy. Tato pasáž se do odvysílané reportáže záměrně nedostala protože by záměr reportérů poškodit naši společnost nemohl uspět. Dále dostal reportér v roli prodávajícího vyčerpávající vysvětlení, že PROLUX veškeré nemovitosti ve své nabídce označuje velice účinnými poutači „NA PRODEJ“ na jejichž základě se v mnoha případech kupující přímo zastaví na prodávané nemovitosti a požádají majitele o rychlou prohlídku a dohodnou se rovnou na prodeji. Zrychluje to tak prodej v zájmu prodávajících i kupujících. Dále PROLUX sděluje adresy nemovitostí zájemcům prostřednictvím callcentra nebo internetového systému aniž by nutil zájemce k podpisu dokumentů o tom, že byl s nemovitostí seznámen proluxem a zdržoval tak prohlídky zájemců, kteří s nákupem spěchají. Tyto expresní prohlídky si zájemci oblíbili a využívají je v maximální míře. Kupující může také požádat o sjednání prohlídky telefonicky a prohlidka mu je domluvena s majitelem téměř okamžitě popřípadě si nemovitost může prohlednot sám z exterieru. Není, tak nijak vázán nebo omezovám časovými možnostmi realitního makléře. Pro případ, že další RK přijde se zájemcem o koupi pak v rámci Asociace spolupracujících RK a makléřů ASRKM.cz se s touto RK PROLUX podělí o odměnu a prodávající zaplatí pouze jednou.

Páni redaktoři předvedli, že jejich novinářská etika je na bode mrazu a v zájmu senzace naprosto profesionální a vyčerpávající vysvetleni pracovníků proluxu zatajili veřejnosti.

PROLUX poskytuje aktivní a profesionální realitní služby na podporu prodeje nemovitostí ve svém portfoliu na nejvyšší možné úrovni. Podmínky předem sjednané ve smlouvách o podpoře prodeje plní na 100% a odměna za poskytované služby je splatná až v okamžiku prodeje. Nemovitosti v reálných cenách jsou prodány téměř okamžitě o zájemce nemáme nouzi o čemž svědčí každodenní prodeje, které realizuje naše prodejní centrum. Disponujeme mnoha spokojenými klienty, kteří na zakladě námi poskytnuté podpory prodeje velice rychle prodávají.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Tisková zpráva k odvysílané TV reportáži
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Prolux