Informační věk nutí realitní trh přecházet ze zprostředkovatelské činnosti na činnost podpory prodej

Informační věk nutí realitní trh přecházet ze zprostředkovatelské činnosti na činnost podpory prodeje.
Zásadní rozdíl mezi ZPROSTŘEDKOVÁNÍM a PODPOROU PRODEJE je to, že u podpory prodeje platí objednatel za poskytování podpory prodeje na jejíž základě se zájemci dostávají bez překážek a okamžitě na prohlídky nemovitostí a mohou tak majitelům předkládat své cenové nabídky a vyjednávat s nimi o konečné kupní ceně. Při podpoře prodeje nemusí RK tajit adresy nemovitostí před zájemci, tak jak je tomu v případě zprostředkovatelské činnosti a může je taktéž veřejně označovat poutačema NA PRODEJ. Prodávající platí za poskytovanou podporu prodeje a né za zprostředkování zájemce. Odměna tedy není vázána na to, že by musela RK poskytující podporu prodeje seznámit prodávající se zájemci osobně, ale je vázána k poskytované podpoře prodeje po dobu od početí nabídky až do okamžiku, kdy prodávající dosáhne prodeje popřípadě s ukončením smlouvy. Zveřejněním maximálního množství informací o prodávané nemovitosti včetně přesných exterierových fotografií, adres a parcelních čísel s přímým odkazem do veřejně přístupné databáze katastru nemovitostí dochází k výraznému zrychlení prodejů nemovitostí oproti systému zprostředkování, kde není v zájmu zprostředkovatele tyto přesné informace zveřejnit a jde tedy proti zájmům prodávajících, kteří požadují co nejrychlejší prodej. Zájemci se na nabízené nemovitosti dostávají bez překážek, které jsou běžně typické při zprostředkovatelské činnosti, kde se makléři snaží do poslední chvíle tajit adresy a požadují na zájemcích podpisy dokumentů bez kterých by jim nabízené nemovitosti neukázali. Termín prohlídky je tedy vázán na časové možnosti makléřů, kteří bežně vykonavají své hlavní zaměstnání a nemluvě o nemocenské či dovolené. Podpora prodeje zajišťuje zájemcům v internetových nabídkách detailnější fotografie exterieru i interieru včetně viditelného označení nemovitostí v terénu a uvedení celé adresy. Zájemci si tak mohou udělat daleko rychlejší a přesnější úsudek o nabízené nemovitosti a rozhodnout se zda požádají poskytovatele podpory prodeje o sjednání termínu prohlídky či se na nemovitost vypraví okamžitě. Viditelné označení NA PRODEJ seznamuje případné zájemce z nejblyžšího okolí, že je nemovitost na prodej a z dlouholeté praxe se většinou z těchto zájemců také stávají kupující. Podporou prodeje získává majitel prodávané nemovitosti tyto služby: – označení nemovitostí poutačem NA PRODEJ zpracování detailní nabídkové a prodejní dokumentace na nabízené nemovitosti propagování nabídky na významných realitních portálech evidence aktivních zájemců o nákup nemovitostí, kterým jsou veškeré nové a slevněné nabídky zasílány zprávu a aktualizaci internetových nabídek po celou dobu podpory prodeje zjišťování realné tržní ceny nabízené nemovitosti – zajišťování služeb početného callcentra pro telefonické poskytování informací k prodávaným nemovitostem zájemcům a jejich evidování pro případ, že by prodávající chtěl přistoupit na předloženou nabídku z minulosti – zajišťování webové komunikace se zajemci mimo provozní hodiny callcentra a zajišťování odpovědí na jejich dotazy prostřednictvím webového prodejního systému – zajišťování klientského online systému ve kterém může prodávající prostřednictvím webu upravovat nabídku své nemovitosti online 24/7 jako např. měnit fotografie, popis nemovitosti popřípadě snižovat nabídkovou cenu pro zvýšení zájmu domlouvání termínu prohlídek mezi prodávajícím a zájemcem prostřednictvím callcentra poskytování pomoci prodejním centrem při vyjednávání ceny mezi prodávajícími a zájemci pokud o tuto pomoc projeví zájem – zajišťování podpory při vytváření prodejní dokumentace jako jsou např. kupní či předkupní smlovy pokud o to však prodávající s kupujícím projevi zájem – podporu prodeje poskytuje RK od okamžiku podpisu smlouvy o podpoře prodeje až do okamžiku prodeje popřipadě po dobu platnosti uzavřené smlouvy. splatnost odměny za poskytovanou podporu prodeje nastává při prodeji podporované nemovitosti popřípadě při ukončení smlouvy. Sjednaná odměna za poskytování podpory prodeje není nijak vázána na jména kupujících, jelikož RK v propagaci zakázek zveřejňuje adresy nabízených nemovitostí včetně odkazů na online služby katastru nemovitostí a nemovitosti samotné označuje učinnými poutači NA PRODEJ, které svou povahou vyzývají veškeré zájemce, kteří poutače spatří k okamžité prohlídce. V žádném připadě není možné zaměňovat podporu prodeje za zprostředkovatelskou činnost. Společnost PROLUX poskytuje realitní služby jako podporu prodeje z jasného důvodu: Naším cílem je aby prodávající dosahovali nejrychlejšího prodeje svých nemovitostí za realné tržní ceny!

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Informační věk nutí realitní trh přecházet ze zprostředkovatelské činnosti na činnost podpory prodej
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Prolux