PROLUX PF 2011

Každý z nás, kteří jsme významnými hráči na realitním trhu musí přinejmenším souhlasit, že poslední dva roky 2009-2010 byly zatěžkávací zkouškou. Podstoupili ji všichni s rozdílnou mírou připravenosti a v podstatě zkonzumovali nové tržní podmínky, které se na tomto trhu vyskytly, pokud přežili.

Nové tržní podmínky znamenaly příležitosti, hrozby a výzvy trhu. Samotný realitní trh prošel hospodářskou recesí a nafukující se a prasknuté bubliny cen samotných nemovitostí, změny přístupů klientů, změny postavení nabízejících vlastníků nemovitostí a poptávajících klientů po nemovitostech, přechody významných realitních kanceláří do výhradních zastoupení klientů a další změny jsou jen nepatrné známky této recese.

Postih realitního trhu hospodářskou recesí je nejmarkantnější ze všech sektorů ekonomiky. Jak jsme Vás ve svých článcích či v tiskových zprávách na např. byty.prolux.cz, domy. prolux.cz, chaty. prolux cz či na spoluprace.prolux.cz a dalších portálech průběžně po celý rok informovali, došlo k celkové změně několik let přehřívajícího se trhu a tím pádem by mělo samozřejmě dojít i ke změně chování a uvažování nejen subjektů, na trhu působících, ale i samotných majitelů nemovitostí. Úpravy nabídkových cen nemovitostí resp. vyhledávání reálné tržní ceny v místě a čase obvyklé pomocí nástroje maximálního oslovení klientů, poptávajících nákup nemovitosti, musí být základním prvkem aktivního přístupu a závazkem vůči klientovi každé kvalitní RK. Jedná se o samozřejmou povinnost, respektující unikátnost každé obchodované nemovitosti, stejně tak jako výhradní právo vlastníka nemovitosti, o finální prodejní ceně svého nemovitého majetku rozhodnout.

PROLUX je připraven v následujícím roce pokračovat v dalších kvalitativně profesionálních službách, poskytovaných široké veřejnosti celé naší republiky, vč. možnosti každého klienta vstupovat aktivně do prodejního systému Společnosti a vkládat např. aktuální fotografie svých nemovitostí, navrhovat úpravy popisů vzhledem k aktuálním stavům nabízené nemovitosti, sledovat komplexní informace o nabídkovém řízení své nemovitosti a navrhovat úpravy nabídkové ceny vzhledem ke svým potřebám a životním situacím.

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2011 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Současně se těšíme na další úspěšnou spolupráci.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - PROLUX PF 2011
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Prolux