Realitní společnosti nebo personální agentury

Kladete si otázku, proč při kvalitních službách poskytovaných společností PROLUX Consulting Int. s.r.o. má stále naše společnost mnoho nepřátel, proč se mnoho lidí nechává strhnout k negativním reakcím? Služba podpory prodeje nemovitostí je na vysoké úrovni a naším zájmem je nejrychlejší prodej každé nemovitosti v nabídce. Je to nepochopitelné? Proč ? Společnost PROLUX Consulting nezměnila svůj přístup orientovaný výhradně na prodej nemovitostí a nepodlehla tlaku velkých „realitních řetězců“, kteří realitní podporu prodeje nemovitostí úplně vypouštějí a jejich hlavním podnikatelským záměrem je mít tisíce prodaných zastoupení (franch. licence). Tato prodaná zastoupení bez ohledu na množství realizovaných prodejů nemovitostí se stávají hlavním zdrojem příjmů většiny „realitních řetězců“ – dnes, dle mého názoru, personálních agentur, zaměřených na co největší nábor nové síly, která bude pravidelně měsíčně platit za franchisovou licenci. Není žádným překvapením, že jako realitní makléř platící licenci u většiny těchto „realitních řetězců“ dosáhnu na podíl na odměně 80% a výše, nejsou výjimky, kdy je odměna 100 % pro makléře a 0 % pro realitní společnost. Ekonomický nesmysl … ale kdepak, pouze potvrzení toho, že „velkým realitním řetězcům“ renomovaných značek je úplně lhostejné, kolik se v jejich systému prodá nemovitostí, protože jejich podíl na odměně je minimální. Jejich hlavním podnikatelským záměrem je výběr „poplatků“ od spolupracujích osob. Pokud bych zjednodušeně popsal systém, tak asi takto: „Tady máš naši značku, teď se snaž a plať, když něco prodáš dobře hlavně pro tebe, a ještě každé 4 měsíce přijedeš na „školení“, které bude stát několik tisíc“. PROLUX Consulting Int. nadále zůstává pevně zaměřen na prodeje nemovitostí, spolupracuje se zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, takže společnost platí zaměstnance – nikoliv opačně, „zaměstnanci“ nenosí peníze do firmy. Jediným zdrojem příjmů jsou odměny za prodeje nemovitostí, kterým společnost PROLUX Consulting Int. zajistila podporu prodeje. Ano, pod tímto tlakem nutnosti realizovat prodeje vznikl klientsky zaměřený systém, jehož hlavním úkolem je prodat, prodat co nejrychleji a za co nejvyšší cenu. Ukazuje se, že tento systém je schopný a funkční, s počtem 50-ti úzce a plnohodnotně spolupracujích zaměstnanců jsme schopni zajistit skvělé služby na území celé ČR. Toto zjištění je velmi nepříjemné právě pro většinu konkurence, která udělala v realitách chaos, tisíce a tisíce lidí se stávají realitními makléři, mají sice renomovovanou značku, ale prodávají ? Ne, průměrná doba aktivní činnosti realitního makléře je několik měsíců, po této krátké době vysán z finančních prostředků odevzdaných do systému poplatků za licence, již činnost neprovozuje. Není právě tento přístup tím, co sráží kvalitu poskytovaných služeb? Prolux Consulting Int. nezmění svoji strategii ! Žádný „realitní průchoďák“ pro tisíce a tisíce makléřů, kteří budou ve společnosti několik týdnů. Chceme úzký a výkonný tým založený na zaměstnaneckém systému. Žádné nezávazné focení pro 200 realitních serverů, kde se nabídky opakují, opakují a opakují. Chceme každou naši nemovitost nabídnout osobně našim klientům, chceme aktivně pracovat v prodejním centru, chceme aktivně označovat každou nemovitost. Odmítáme slepě „papouškovat“ nesmyslné cenové požadavky většiny prodávajích, ale využijeme slevového systému a nabídneme tržní cenu a reálného kupce. Ano, všechno toto chceme naplňovat … a řekl bych, že se to daří. Když k tomuto našemu postoji a systému přidáte i to, že chceme s klienty uzavřít písemnou smlouvu, která znamená jediné a podstatné : PRODEJ = ODMĚNA, zjistíte proč ? Proč společnost PROLUX Consulting vždy měla, má a bude mít pozici těžkou a vždy bude hodně lidí, kteří nám budou přát jen to nejhorší. „Realitní řetězce“ naučily prodávající, že za realitní služby se platit nemusí, … nepotřebují odměny spojené s prodejem nemovitosti, nepotřebují prodávat. Je živí platby a poplatky spojené s užíváním licencí. My, ale musíme být důslední, nás živí jedině a jedině odměny při prodeji nemovitostí, jejichž podporu s námi sjednali prodávající klienti. Daniel Bláha autor článku je spolupracovníkem společnosti PROLUX Consulting Int. s.r.o.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Realitní společnosti nebo personální agentury
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Prolux